Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

neban
22:12
4165 1bc8
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viasephirath sephirath

April 18 2012

neban
16:57
1538 19ed 500
witaj jan

April 16 2012

neban
17:25
spiskowe teorie.
Reposted fromklaceha klaceha viakjuik kjuik
neban
16:37
8175 669a
Reposted fromperseweracje perseweracje viastraggler straggler
neban
16:36
8088 e579 500
Reposted fromdranger dranger viasephirath sephirath
neban
16:35
9523 3db3
Reposted fromenchufa enchufa viasmutazos smutazos
neban
16:32
4382 ef93
Reposted fromzelbekon zelbekon viamaraskowa maraskowa
neban
16:27
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith
neban
16:26
Reposted fromjointhedarkside jointhedarkside viawilcza wilcza

April 07 2012

neban
23:10
5935 20ab
Reposted fromborntodream borntodream viawilcza wilcza
neban
23:01
9377 191d

'JEBNEŁAM'
Reposted fromyouandi youandi viamaraskowa maraskowa
neban
14:51
Piękni, młodzi, niewyspani.
— my
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viavith vith

March 30 2012

neban
20:23
To, że Cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać.
— Muchy „Rekwizyty”
Reposted fromcytaty cytaty viasarkastyczna sarkastyczna

March 21 2012

neban
22:12

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

March 11 2012

neban
16:30
PREACH
Reposted fromlmn lmn viapracticaljoke practicaljoke

March 09 2012

neban
23:26
2736 d329
Reposted fromCartman128 Cartman128 viakjuik kjuik

March 08 2012

neban
21:54
3709 d05b 500
Reposted fromdiebitch diebitch viadanio danio

February 25 2012

neban
21:10
8138 43c4
Reposted fromwombinka wombinka viaTeerea Teerea

February 23 2012

neban
21:00
3189 f6bb 500
Reposted fromARTdisorder ARTdisorder viawilcza wilcza

February 18 2012

neban
21:59
4643 1738
Soup Hipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl